Het Wiel

Dit beeld werd oorspronkelijk ontworpen voor het Energiebedrijf Tilburg en kreeg als ondertitel ‘een vorm van energie’. He

de Wagentjes van het Goede en het Kwade

Deze twee wagentjes vertegenwoordigen een soort bi-polair denken. Het wagentje van het goede en het wagentje van het kwade, he

Proefopstelling Olie I (een vorm van energie)

Er komt nog een soort eindprodukt van die uitzettingsmachines die op vloeistof werken. Ik wil daarin een hele hoge zekerheid b

Proefopstelling Olie II

Dit is alleen maar een proef. Dit is niet eens meer een vorm. Het gaat er hier alleen maar om dat ik een opstelling maak, dat

Middelgrote Problemendrager

Over dit ding valt niet veel te zeggen. Of heel veel. Hier werkt in feite niets. Hier werkt alleen het beeld. De verstelbaarhe

Baldurwagentje

Het vreemde van ‘Over de Oorsprong van de Godsvrucht‘ is dat het eigenlijk altijd in mijn schetsboeken steeds een

Zonsondergangvolger

Een constructie om de ondergang van de zon te volgen en het moment daarvan uit te stellen. Dit is een niet meer bestaand proef

Perseïdenkijker

Een beetje fragiel, een beetje knullig en toch een beetje subtiel, dit zijn flapjes om te zorgen dat het geluid van de weg nie

Over de Koude

Die spiegel ziet er uit als een zonnespiegel, maar dat is geen zonnespiegel, dat is een koudespiegel. Het is op zichzelf logis

Noordpoolsterkijker

Dit is de Noordpoolsterkijker en onmiddellijk verwant met de Perseïdenkijker.  Op het moment dat ik met de Seismograaf bezig

Zomerwiel

Het wiel is eigenlijk een voorloper van de Tarim Machine en van de Utah Machine. Dat is het oorspronkelijke concept om met beh

Wereldwagentjes

De Wereldwagentjes vervoeren elk een kleine hoeveelheid geboortegrond van Van Bakel naar zeer verschillende plekken over de ge

Over de oorsprong van de godsvrucht (eierwagentje)

Dit is het eierwagentje. Eigenlijk niet het eierwagentje. Dat noem ik het eierwagentje omdat die eieren eraan hangen. Maar de

Regenwagentje

Ik hoop dat het ook zo opgesteld kan worden, dat het ook werkt, buiten. Op het pleintje, met een sproeiende regenvervanger. Ee

Droom van een computer voor een vermoedelijke arm

De machine gaat over de veranderbare vorm, de vorm van de arm. Door het metalen kruis te bewegen buigt en strekt de gelede mul

Het Winterwagentje

Dit is de voorbode van een aantal objecten dat ik ga maken dat op water werkt, op neerslag en dat gebeurt… ik ben nou ee

Ligfiets

Onderzoek naar fiets zit ergonomie: een ligfiets opgebouwd uit een combinatie van stalen en houten frame onderdelen. Het voorw

Kubus-tetraëder (over de kostbaarheid)

Onderdeel van het onderzoek naar kostbaarheid. Zie ook deze link.

Gyroscoop (over het weten)

Het lijkt onmogelijk maar het zware vliegwiel aan de binnenzijde van de stalen kubus zal er voor zorgen dat de kubus op een pu

Helikopterlokker

In de tijd dat dit werk gemaakt werd waren er regelmatig inspecties van de gasleiding die van het Botlek-gebied naar Duitsland

Vacuüm Kubus (over de kostbaarheid) proef I en proef II

Onderdeel van het onderzoek naar kostbaarheid. De ruimte tussen 6 losse stalen rechthoekige vlakken wordt vacuüm getrokken do

Tetraëder

Toen ik dit ding aan het maken was, kwam ik er achter dat als ik het opstelde dat er geen evenwicht was tussen de drie poten,

Seismograaf

Het is een seismograaf, die kan registreren dat de aarde trilt. Nou heb je vanuit jezelf geen bewustzijn over de aard van de t

Vogeltje, het regenevenwicht

De glazen bol aan het uiteinde van de multiplex vleugels loopt langzaam vol met regenwater opgevangen door de vleugels. Het ev

Diamantenwegertje

Onderdeel van het onderzoek naar kostbaarheid. ‘Rond augustus 1982, zo blijkt uit de schetsboeken, was hij bezig met een

Geweer

Kunstgeweer, gepresenteerd op Nederlandse TV in live interview met Aad van den Heuvel naar aanleiding van deelname van Gerrit

Atoombom

De constructie van een atoombom is in principe zeer eenvoudig. Het effect van deze constructie is echter een van de meest geco

Tarim Machine (van de Utah Tarim connectie)

Utah-Tarim connectie ‘Dat is een mooi verhaal, de Utah-Tarim connectie. De Utah-Tarim connectie bestaat uit twee machine

Edelstenenhouder

Onderdeel van het onderzoek naar kostbaarheid.   Zie bijvoorbeeld ook Het Diamantenwegertje. en Vacuüm kubus

Correctie voor Marcel Duchamp

Bij hoge uitzondering een ‘ready-made’. In een vraaggesprek zei Gerrit van Bakel over Duchamp: Picabia en Duchamp

Aspect van de Albinoni droefheid (orgelpijp)

Daar ben ik met ijs bezig, daar ben ik met de regen bezig, ik heb al eerder dingen met stoom gedaan, de Albinonidroefheid  (T

Over de andere kant van de oorlog

Dit is eigenlijk een parallel-object van de atoombom. Die atoombom heeft de vorm van een zaadje bijna, van een spermaatje. Ik

Een nieuwe mogelijkheid van de vreugde van Papin

Door verhitting wordt het water in een drukpot omgezet in stoom. De druk van de stoom duwt de zuiger tegen de granieten plaat

Voorlopige Regenboogmachine

In deze machine probeert Van Bakel de subjectieve kleurentheorie van Goethe en de wetenschappelijke, natuurkundige benadering

Voorspel voor het project Gloeiige man (toeters)

Uit een gesprek tussen Hans Beltman (fysicus) en Gerrit van Bakel: dat worden de toeters, waarbij ik dus met niet-mechanische

Londen machine

Automobiel werkend op mist, middels uitzetting en krimp van nylondraad onder invloed van vocht. Het is in zijn geheel een onde