Kunst en het geheim van de smid | René Munnik | 2007

Zeno van Elea – een Griekse filosoof uit de vijfde eeuw voor onze jaartelling – beweerde dat beweging niet bestaat. Die overtuiging staafde hij met een bondige redenering. Stel je voor: een pijl die juist uit een boog werd geschoten. Op ieder moment tijdens de vlucht bevindt die pijl zich exact op een punt van…

lees verder →

Menselijk tot in de hoogste graad, Lezing door Anna Tilroe | 2002

Zomer 1984. Gerrit van Bakel komt mij afhalen aan het station van Deurne. Een knappe, ietwat gezette man op klompen. “Welkom in het New York van de varkens,” zegt hij. “De lucht die je nu inademt is vandaag al 4 keer in een varken geweest.” We rijden in zijn Citroen DS Break vol gereedschappen en…

lees verder →

Gerrit van Bakel, Een herinnering, Lezing door Rudi Fuchs | 2001

Het was halfdonker. Midden in de zaal zagen we Gerrit langzaam en rommelig met spullen scharrelen. Gerrit had nooit haast. Het is geen toeval dat vrijwel al zijn werk over zeer langzame processen gaat. Hij wantrouwde snelheid, maar hield van de sluipende dageraad, van de slepende zonsondergang. Die late namiddag was hij, bij de opening…

lees verder →

Points of condensation in a continuous stream of thought | Jaap Bremer | 1992

..but in the end it is the power of the imagination that gives rise to the world. De Peel, the region that covers a part both of East Brabant and Central Limburg, was not only Gerrit van Bakel’s principal source of inspiration, it was quite literally the ground of his being. This was where he…

lees verder →

Condensatiepunten in een continue denkstroom | Jaap Bremer | 1992

…maar uiteindelijk vormt alleen het voorstellingsvermogen de wereld.   De Peel, de streek die zowel een deel van Oost Brabant als van Midden-Limburg beslaat, was voor Gerrit van Bakel niet alleen zijn grootste bron van inspiratie, maar letterlijk de grond van zijn bestaan. Hier had hij zijn wortels. Hij werd er in 1943 geboren in…

lees verder →

Een man voor alle seizoenen | Victor Wentink | 1991

Het late zonlicht flitst reflecterend over een metalig voorwerp dat zich in de eindeloze vlakte bevindt. De oude Aziatische landbouwer kijkt op en tuurt in de verte vanwaar de flits kwam. Hij laat zijn gereedschap liggen en loopt naar de paar hutten die eenzaam bij elkaar staan in de leegte van het Tarim-bekken. ‘Het wiel!…

lees verder →

Van de Peel naar de Peel met een omweg langs de wereld | Dees Linders | 1989

Een scriptie van Dees Linders (1989) INLEIDING Op de eerste grote tentoonstelling van het werk van Gerrit van Bakel in 1981 in het Stedelijk van Abbemuseum in Eindhoven, waren de plannen te lezen voor het nimmer voltooide, nauwelijks gestarte, maar voor Van Bakel uiterst belangrijke project Gloeiige Man. Een getekend plattegrondje toont een stip, het…

lees verder →

The machine as a metaphor for thinking | Irene Veenstra | 1985

Ever since the industrial revolution in the latter half of the 19th century, artists have been using the technical and social phenomenon of the machine in their work. Sometimes their attitude to new techniques was positive and enthusiastic: at other times the size and domination of technical systems were regarded with greater scepticism. In the…

lees verder →

Vakmanschap | 1984

Het gebeurt wel eens dat je iets bijzonders ontdekt. Je neemt iets waar en vervolgens grijpt het je vast. Eerst weet je niet wat je overkomt. Daarna ga je redenen zoeken waarom je er mee bezig blijft. Na verloop van tijd houdt het op En dan ineens is het er weer. Het Nederrijnse stadje Xanten…

lees verder →

De Hijskraan | 1984

Vanuit mijn keuken zie ik op de horizon een bouwkraan staan. Een vertikale mast met een ligger, die naar ik weet in evenwicht wordt gehouden door een zwaar contragewicht beneden aan de andere zijde. Doordat de kraan een hele lichte kleur heeft, is er een merkwaardig contrast met de ver erachter liggende lucht; een suggestie…

lees verder →

Vormen van denken – Vormen van maken | 1984

  De weg van de mensen naar het volledige bewustzijn zal een hele lange zijn. Het is nagenoeg onmogelijk om op dit moment te bepalen waar we ons ergens bevinden. Er zijn zelfs mensen die beweren dat er geen sprake is van zo’n weg; en dat zijn lang niet allemaal marxisten. Maar, als je er…

lees verder →

Elementen uit een artificieel landschap | 1984

Dames en Heren, Ik ben hier uitgenodigd om een toespraak te houden, maar aanvankelijk was ik ook uitgenodigd om een tentoonstelling te maken. Die tentoonstelling zou, omdat mijn werk een technisch-achtig karakter bezit, goed passen op zo’n Technische Hogeschool. Dat is een veronderstelling. Ik weet dat zoiets anders werkt, omdat beeldende kunst die een technische…

lees verder →

Elements of an artificial landscape | 1984

  Ladies and gentlemen, I have been invited to make a speech here, but I was originally invited to put on an exhibition as well. Because my work has a somewhat technological character, the assumption was that it would be appropriate to show it in a College of Technology. That is no more than an…

lees verder →

Het Viltstiftdenken | 1984

Gelukkig zijn er altijd mensen die precies weten hoe iets moet zijn. Dat is vooral fijn als je zelf nog niets weet. Het vervelende is alleen dat over hetzelfde onderwerp verschillende zekerheden bestaan. Verwarrend. Later kom je er achter dat de duidelijke beweringen slechts aspecten, gezichtshoeken waren. Elementen waar je een verfijnde opvatting mee kunt…

lees verder →

‘Ik schilder met de boormachine’ | Anna Tilroe | 1984

Interview met Gerrit van Bakel in de Haagse Post, naar aanleiding van zijn tentoonstelling in het Van Abbemuseum Eindhoven, augustus 1984. Wanneer wordt een functieloze machine een kunstwerk en wat is het verschil tussen een warme en een koude machine? Anna Tilroe sprak met Gerrit van Bakel over zijn ‘dingen’. Ik beleef metaal als iets…

lees verder →

Het voorwerpelijke denken | Gesprek | 1980

De volgende tekst is een weergave van een gesprek dat Gerrit van Bakel over zijn werk voerde met Dr. Hans Beltman in oktober 1980, vlak voor opening van een expositie in het van Abbe Museum. Het gesprek, dat door Van Bakel begonnen wordt, vond plaats in de werkplaats van de kunstenaar temidden van vele voorwerpen,…

lees verder →