Werkplaats Randweg

Vanaf 1981: Atelier Randweg, Deurne.  

Schets Zaadmachine SG1984

Monumentale machine die zou werken op verzameld regenwater. Eens in de zeven jaar wordt een zaadvormig object afgeschoten door

Regenwagentje

Ik hoop dat het ook zo opgesteld kan worden, dat het ook werkt, buiten. Op het pleintje, met een sproeiende regenvervanger. Ee

Het Winterwagentje

Dit is de voorbode van een aantal objecten dat ik ga maken dat op water werkt, op neerslag en dat gebeurt, ik ben nou een jaar

Vogeltje, het regenevenwicht

De glazen bol aan het uiteinde van de multiplex vleugels loopt langzaam vol met regenwater opgevangen door de vleugels. Het ev

Aspect van de Albinoni droefheid (orgelpijp)

Daar ben ik met ijs bezig, daar ben ik met de regen bezig, ik heb al eerder dingen met stoom gedaan, de Albinonidroefheid  (T

Een nieuwe mogelijkheid van de vreugde van Papin

Door verhitting wordt het water in een drukpot omgezet in stoom. De druk van de stoom duwt de zuiger tegen de granieten plaat

Terug naar de bron van het zoeken naar de oorsprong van de Albinoni droefheid

Terug naar de bron van het zoeken naar de oorsprong van de Albinoni droefheid. Zo heet deze machine. Het is in feite niet zo i

Eindhoven Aanwezigheidsmachine

In een langwerpige stalen bak wordt vochtige geboortegrond met gasbranders verhit: door de damp die uit deze aarde opstijgt, k

Titel voor M2 ( of: op zoek naar de oorsprong van de Albinoni droefheid)

Ik had dat ding (een helium-neon laser) naast mijn bed staan en ik las intussen boeken die ik maar half begreep, over lasers,