Perseïdenkijker

Een beetje fragiel, een beetje knullig en toch een beetje subtiel, dit zijn flapjes om te zorgen dat het geluid van de weg nie

Over de Koude

Die spiegel ziet er uit als een zonnespiegel, maar dat is geen zonnespiegel, dat is een koudespiegel. Het is op zichzelf logis

Noordpoolsterkijker

Dit is de Noordpoolsterkijker en onmiddellijk verwant met de Perseïdenkijker.  Op het moment dat ik met de Seismograaf bezig

Zomerwiel

Het wiel is eigenlijk een voorloper van de Tarim Machine en van de Utah Machine. Dat is het oorspronkelijke concept om met beh

Wereldwagentjes

De Wereldwagentjes vervoeren elk een kleine hoeveelheid geboortegrond van Van Bakel naar zeer verschillende plekken over de ge

Over de oorsprong van de godsvrucht (eierwagentje)

Dit is het eierwagentje. Eigenlijk niet het eierwagentje. Dat noem ik het eierwagentje omdat die eieren eraan hangen. Maar de

Regenwagentje

Ik hoop dat het ook zo opgesteld kan worden, dat het ook werkt, buiten. Op het pleintje, met een sproeiende regenvervanger. Ee

Droom van een computer voor een vermoedelijke arm

De machine gaat over de veranderbare vorm, de vorm van de arm. Door het metalen kruis te bewegen buigt en strekt de gelede mul

Het Winterwagentje

Dit is de voorbode van een aantal objecten dat ik ga maken dat op water werkt, op neerslag en dat gebeurt… ik ben nou ee

Ligfiets

Onderzoek naar fiets zit ergonomie: een ligfiets opgebouwd uit een combinatie van stalen en houten frame onderdelen. Het voorw