Gloeiige Man Project

Jaar
1980
Afmetingen
±30 x 30 cm
Inventarisnummer
P264
Categorie(ën)

‘Glowing Man’: a project that was not only not completed but had hardly been begun and which remained however an extremely important one for Gerrit Van Bakel (1943-1984). A map was drawn with a dot, the Glowing Man Point, which is the central point of a network of connecting routes. This point is in fact a piece of undeveloped ground in de Peel, a no man’s land: a strange and silent spot from which in theory every part of the world is accessible by old roads and new, along cart tracks, by bicycle, by car, by boat, train or plane. For Van Bakel this was also the invisible borderland between important areas and events from his own life story. In this project he makes a connection between his own personal life story and the whole world and the universe. More in English here.

Het nimmer voltooide, nauwelijks gestarte, maar voor Van Bakel uiterst belangrijke project Gloeiige Man. Een getekend plattegrondje toont een stip, het Gloeiige-Manpunt, middelpunt in een netwerk van verbindingswegen. De stip is in werkelijkheid een stuk niemandsland in de Peel: een vreemde stille plek waar vandaan in principe ieder deel van de wereld bereikbaar is middels oude en nieuwe wegen, over het karrespoor, met de fiets, per auto, boot, trein of vliegtuig. Voor Van Bakel was het evenzeer de onzichtbare grenszone tussen belangrijke gebieden en gebeurtenissen uit zijn geschiedenis. In dit project brengt hij zijn persoonlijke geschiedenis in verbinding met de gehele wereld en met het universum.

gerrit-van-bakel-gloeiige-man-Pan264_01
Papier, inkt, punaises op multiplex paneel, 1980 ±30 x 30 cm

Rondom dit cruciale punt was hij van plan stukken grond op te kopen om hier, met inbegrip van de bestaande factoren, een bestaan te creëren zoals hij zich dat wenste. Langs de spoorbaan die van Hoek van Holland naar Wladiwostock en Abadan loopt, zouden waarschuwingsborden geplaatst moeten worden. Hij plande een inundatiesysteem met het water van de Maas; er moesten oriëntatiepunten in het landschap worden aangebracht, zoals de Gloeiige Manpaal van drie zijden beschenen door een laserstraal; verdwijnboxen zouden in het landschap opgesteld worden en een zonsondergangvolger van zo’n 30 meter hoog, waarmee je over de horizon zou kunnen kijken.

 

gerrit-van-bakel-gloeiige-man-Pan264_03
Papier, inkt, punaises op multiplex paneel, 1980 ±30 x 30 cm

Het is een concept voor een beeldende verklaring van het begrip grens. Hierbij zal blijken dat grenzen in feite de centra zijn van de motieven om te bewegen. De meeste vormen die zich aandienen blijken niet in staat om deze paradox te representeren. Het project zal zich over vele jaren uitstrekken.

“Het project Gloeiige Man zal ooit alle denken over plaats, tijd, identiteit, overlevering en communicatie in zich verenigen. Dit voorspel is een realisatie van het landschappelijke gedeelte.”

“Ik wil een machine maken, een ding maken, om mijn broers en zussen over een belangrijke plaats uit mijn jeugd door die toeter, die geluidsversterker (niet mechanisch) een ding te laten zeggen over het landschap heen over het landschap, dat wil ik zeggen, omdat dat landschap belangrijk is voor mij. Maar dat maakt deel uit van een ander project. Het project Gloeiige man. Dat duurt misschien nog wel tien jaar voordat ik daar definitief mee begin of misschien zijn alle dingen die ik doe een soort aanzet om het project Gloeiige man tot een goed einde te brengen, waarin dan alles zal zitten. Als ik 60 of 70 ben is misschien het project Gloeiige man begonnen. Misschien…, wie zal het zeggen. Dat is belangrijk, omdat er in het project iets aan het groeien is wat voor mij ook altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. Dat is het idee van wat een grens is en wat er bij een grens gebeurt en waarom een grens belangrijk is en waarom het niet belangrijk is, dat het belachelijk is, gevaarlijk, vanzelfsprekend, onwaarschijnlijk, enzovoorts. Alle spanningen omtrent een grens en zowel de grens die er is aan het feit of ik jou kan aanraken of niet. Een hoeveelheid bestaat uit moleculen, moleculen bestaan uit atomen en die atomen van mij kunnen nooit tegen die atomen van jou aankomen, want als dat gebeurt heb je een atoombom, dus ik kan je niet aanraken, terwijl jij mij toch kunt voelen. Dat is een grens.”

Gerrit van Bakel  1980

 

Zie ook: Het voorspel voor het Project Gloeiige Man

gerrit van bakel N1984_06crop_web
Negatiefblad Opnamen rond Gloeiige Man punt.  Fotograaf: Gerrit van Bakel
gerrit-van-bakel-voorspel-gloeiige-man-toeters-N1981_12_36B
Michiel van Bakel in gesprek met broer Dorus door de akoestische toeters.  Fotograaf: Gerrit van Bakel