Schetsblad S16202

Dag- en nachtmachine constructie schets

Een nieuwe mogelijkheid van de vreugde van Papin

Door verhitting wordt het water in een drukpot omgezet in stoom. De druk van de stoom duwt de zuiger tegen de granieten plaat

Berlijn machine

De Berlijn machine werkt op basis van het verschil in uitzettingscoefficient van messing en ijzer (in dit geval beter gezegd:

Proefopstelling Olie II

Dit is alleen maar een proef. Dit is niet eens meer een vorm. Het gaat er hier alleen maar om dat ik een opstelling maak, dat

Wereldwagentjes

De Wereldwagentjes vervoeren elk een kleine hoeveelheid geboortegrond van Van Bakel naar zeer verschillende plekken over de ge

Baldurwagentje

Het vreemde van ‘Over de Oorsprong van de Godsvrucht‘ is dat het eigenlijk altijd in mijn schetsboeken steeds een