Regenwagentje

Ik hoop dat het ook zo opgesteld kan worden, dat het ook werkt, buiten. Op het pleintje, met een sproeiende regenvervanger. Ee

Proefopstelling Olie II

Dit is alleen maar een proef. Dit is niet eens meer een vorm. Het gaat er hier alleen maar om dat ik een opstelling maak, dat

Schetsblad S16202

Dag- en nachtmachine constructie schets

Schetsboek s198408

Bladzijde 24 uit schetsboek. middelgrote problemendrager voorontwerp voor een vredeswapen

Wagentjes van het goede en het kwade

Deze twee wagentjes vertegenwoordigen een soort bi-polair denken. Het wagentje van het goede en het wagentje van het kwade, he

Tarim Machine (van de Utah Tarim connectie)

Utah-Tarim connectie ‘Dat is een mooi verhaal, de Utah-Tarim connectie. De Utah-Tarim connectie bestaat uit twee machine