Het Winterwagentje

Dit is de voorbode van een aantal objecten dat ik ga maken dat op water werkt, op neerslag en dat gebeurt, ik ben nou een jaar

Schetsboek s1968014

Schrift millimeter papier Noema stoel los blad tekening zitstoel II met kleur advies los blad tekening zitstoel met kleur advi

Regenwagentje

Ik hoop dat het ook zo opgesteld kan worden, dat het ook werkt, buiten. Op het pleintje, met een sproeiende regenvervanger. Ee

Seismograaf

Het is een seismograaf, die kan registreren dat de aarde trilt. Nou heb je vanuit jezelf geen bewustzijn over de aard van de t

Dag- en Nachtmachine

Het verschil in uitzetting van metalen elementen (ijzer en aluminium) ten gevolge van het verschil in temperatuur overdag en

Vogeltje, het regenevenwicht

De glazen bol aan het uiteinde van de multiplex vleugels loopt langzaam vol met regenwater opgevangen door de vleugels. Het ev