Schetsblad S21302

Los blad gepubliceerd in ‘uit de werkplaats’ cat. Van Abbemuseum 1984 Over de andere kant van de oorlog Soortelijk gewicht

Aspect van de Albinoni droefheid (orgelpijp)

Daar ben ik met ijs bezig, daar ben ik met de regen bezig, ik heb al eerder dingen met stoom gedaan, de Albinonidroefheid  (T

Boek VII uit onze serie moeilijke boeken: Etymologie

Het is duidelijk uit de titels die ik gebruik, dat ik in taal geïnteresseerd ben. Vooral in dit ding: Boek V uit onze serie m

Londen machine

Automobiel werkend op mist, middels uitzetting en krimp van nylondraad onder invloed van vocht. Het is in zijn geheel een onde

Schetsboek s198403

Schetsboek bladzijde 36 detailschets Baldurwagentje, Wagentjes Goed en Kwaad kun je je met twee aanstekers vergassen?   D

Parallactisch territorium

In een cirkelvorm met lampen is een klein houten vormpje opgehangen, dat door de kijker door middel van toetsen steeds op vers