Ontmoetingsmachine

Ontmoetingsmachine? Ja, met een laserstraal en met een cirkel. De machine die het dag- en nachtmachine-denken en het ontmoeten

Verticale cirkelmachine

Ja, dat is dus een machine die in de loop van 3 maanden een cirkel kan maken onder invloed van de warmte en die op een stuk ka

Dag en nachtmachine (vloeisofversie)

Eerste mechaniek dat werkt op de uitzetting van vloeistof door temperatuurwisseling tussen dag en nacht. De arm beweegt zich o

Perseïdenkijker

Een beetje fragiel, een beetje knullig en toch een beetje subtiel, dit zijn flapjes om te zorgen dat het geluid van de weg nie

Kubus-tetraëder (over de kostbaarheid)

Onderdeel van het onderzoek naar kostbaarheid. Zie ook deze link.

Een nieuwe mogelijkheid van de vreugde van Papin

Door verhitting wordt het water in een drukpot omgezet in stoom. De druk van de stoom duwt de zuiger tegen de granieten plaat