Over de oorsprong van de godsvrucht (eierwagentje)

Dit is het eierwagentje. Eigenlijk niet het eierwagentje. Dat noem ik het eierwagentje omdat die eieren eraan hangen. Maar de

Voorspel voor het project Gloeiige man (toeters)

Uit een gesprek tussen Hans Beltman (fysicus) en Gerrit van Bakel: dat worden de toeters, waarbij ik dus met niet-mechanische

Schetsboek s1967007

Zaagplan en maatvoering zitstoel nr.I

Het Wiel

Dit beeld werd oorspronkelijk ontworpen voor het Energiebedrijf Tilburg en kreeg als ondertitel ‘een vorm van energie’. He

Droom van een computer voor een vermoedelijke arm

De machine gaat over de veranderbare vorm, de vorm van de arm. Door het metalen kruis te bewegen buigt en strekt de gelede mul

Voorlopige Regenboogmachine

In deze machine probeert Van Bakel de subjectieve kleurentheorie van Goethe en de wetenschappelijke, natuurkundige benadering