Verticale cirkelmachine

Ja, dat is dus een machine die in de loop van 3 maanden een cirkel kan maken onder invloed van de warmte en die op een stuk ka

Schetsboek s1984006

Lucra schetsboek donkerblauw met plakrand. een beetje vervaarlijk uiterst veilig en onschuldig

Londen machine

Automobiel werkend op mist, middels uitzetting en krimp van nylondraad onder invloed van vocht. Het is in zijn geheel een onde

Schetsboek s198201

Schetsen Papin machine Opschrift: febr.  

Een nieuwe mogelijkheid van de vreugde van Papin

Door verhitting wordt het water in een drukpot omgezet in stoom. De druk van de stoom duwt de zuiger tegen de granieten plaat

Schetsboek s1979011

Schetsboek opschrift: g. van bakel. april 79 Horizontale cirkelmachine verschillende ontwerpversies met hefboommechaniek