Helikopterlokker

In de tijd dat dit werk gemaakt werd waren er regelmatig inspecties van de gasleiding die van het Botlek-gebied naar Duitsland

Vacuüm Kubus (over de kostbaarheid) proef I en proef II

Onderdeel van het onderzoek naar kostbaarheid. De ruimte tussen 6 losse stalen rechthoekige vlakken wordt vacuüm getrokken do

Schetsboek s1967007

Zaagplan en maatvoering zitstoel nr.I

Schetsboek s1968014

Schrift millimeter papier Noema stoel los blad tekening zitstoel II met kleur advies los blad tekening zitstoel met kleur advi

Ontmoetingsmachine

Ontmoetingsmachine? Ja, met een laserstraal en met een cirkel. De machine die het dag- en nachtmachine-denken en het ontmoeten

Dag en nachtmachine (vloeisofversie)

Eerste mechaniek dat werkt op de uitzetting van vloeistof door temperatuurwisseling tussen dag en nacht. De arm beweegt zich o