Over de oorsprong van de godsvrucht (eierwagentje)

Dit is het eierwagentje. Eigenlijk niet het eierwagentje. Dat noem ik het eierwagentje omdat die eieren eraan hangen. Maar de

N stoel

Stoel vervaardigd voor een vriend, de classicus Niko de Glas, Eindhoven.

Gloeiige Man Project

‘Glowing Man’: a project that was not only not completed but had hardly been begun and which remained however an extremely

Helikopterlokker

In de tijd dat dit werk gemaakt werd waren er regelmatig inspecties van de gasleiding die van het Botlek-gebied naar Duitsland

Regenwagentje

Ik hoop dat het ook zo opgesteld kan worden, dat het ook werkt, buiten. Op het pleintje, met een sproeiende regenvervanger. Ee

Een nieuwe mogelijkheid van de vreugde van Papin

Door verhitting wordt het water in een drukpot omgezet in stoom. De druk van de stoom duwt de zuiger tegen de granieten plaat